Часовниците имат 12 месеци гаранција,

Гаранцијата се однесува на фабричките недостатоци на механизмот на часовникот во однос на квалитетот и исправното функционирање, при користење во нормални услови.. Без приложување на гарантниот лист, гаранцијата не важи. Поштарината, осигурувањето и трошоците на евентуалното праќање, ги покрива сопственикот на часовникот. 
Часовниците имат 12 месеци гаранција,

ВАЖНО!

1. Оваа гаранција не ги покрива стаклото, каишот, куќиштетот, додатоците и батеријата на Вашиот часовник.
2. Гаранцијата не ги покрива оштетувањата настанати од вода, Пред користење на часовникот,информирајте се за неговата водоотпорност.
3. Го задржуваме правото да ја откажеме гаранциската одговорност доколку часовникот го отворило или оштетило од сервисерот неовластено лице!

Часовниците се 3АТМ водоотпорни

СЕРВИС

  • Со оглед на високиот квалитет на Вашиот часовник, се обврзуваме секој часовник на кој во гарантниот рок се забележи недостаток, како фабричка грешка која не може да се отстрани во сервисот, да го замениме со нов. За реализација на ова, купувачот треба рекламираниот часовник да го предаде со оверениот гарантен лист на продавачот, кој истиот ќе го замени со нов.
  • Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и овие права не се загрозени со гаранцијата. Рокот по кој ќе постапиме по барањето на корисникот на гаранцијата за отстранување на дефектите и недостатоците, изнесува 30 дена.
  • За поправки вон гарантниот рок, купувачот може да се обрати на било кој квалификуван сервисер.

БАТЕРИИ

Сите кварцни часовници ги придвижува батерија и не е потребно да се навиваат.

  • Доколку часовник застане, батеријата треба да се замени (кај сервисер).
  • Ставање на несоодветна и неквалитетна батерија може да доведе до трајни оштетувања на часовникот.

НАПОМЕНА:

Вистинскиот век на траење на батеријата може да биде пократок од специфицираниот ( откако часовникот е во Ваш посед ), бидејќи батеријата е вградена фабрички.

Вашиот часовник содржи високопрецизна, електронска минијатурна машина,па за да ја одржите неговата точност не би требало Вашиот часовник да го изложувате на силни удари, екстремни температури или силен магнетизам.

Секое непрофесионално отворање на часовникот ја нарушува неговата водоотпорност!

Број за контакт: 075/912-193