Достава на Пратките

Време на Достава: При нарачка кај нас, очекувајте ја вашата достава во рок од 1-4 работни дена. Нашата соработка со Еко Логистик обезбедува брзина и ефикасност во секој чекор од процесот.

Цена за Достава: За секоја испорачана нарачка, клиентите плаќаат 130 денари за достава. Оваа цена ги покрива трошоците на транспорт и гарантира висок степен на квалитет во процесот на достава.

Контакт со Курирот: Пред да се изврши доставата, курирот од Еко Логистик ќе ве контактира преку телефон за потврда на вашата адреса и договор за најдоброто време за достава. Ова дополнително обезбедува вашата удобност и сигурност на процесот.

Тел број за контакт на Еко логистик:

Телефони:
13990
15990

E-mail:
info@els.mk
naracki@els.mk

Локации на хаб-ови на Еко логистик низ цела Македонија
https://cc.els.mk/page/interaktivna-mapa